تعرفه تبلیغات در سایت پارس نیوز

تعرفه تبلیغات در سایت پارس نیوز

تعرفه تبلیغات در سایت پارس نیوز

نشانی سایت : Parsnews.com

موضوع سایت : آخرین اخبار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی ، بین الملل ، ایران و جهان

رتبه آلکسا :
parsnews.com رتبه آلکسای جهانی 15344 و رتبه آلکسای کشوری 605.

تعرفه تبلیغات :

درج رپورتاژ اگهی – 290.000 تومان

جایگاه تبلیغ محل نمایش تبلیغ ابعاد بنر قیمت ماهیانه
A0 هدر صفحه اصلی 90*728 4.000.000 تومان
A1-A2 بالای پیشنهاد سردبیر 120*240 2.000.000 تومان
A3-A4 بالای یادداشت 120*240 1.400.000 تومان
A5-A6 بالای گفتگو 120*240 1.200.000 تومان
A7-A8 بالای گزارش 120*240 1.100.000 تومان
A9-B0 بالای کاریکاتور 120*240 1.000.000 تومان
B1-B2 پایین کاریکاتور 120*240 750.000 تومان
B3 بالای اخبار برگزیده 60*468 1.600.000 تومان
B4 پایین اخبار برگزیده 60*468 900.000 تومان
B5-B6 بالای آخرین اخبار 100*300 2.000.000 تومان
B7-B8 پایین آخرین اخبار 100*300 1.000.000 تومان
B9-C1 پایین پربحث ترین 100*300 750.000 تومان
D0 هدر صفحه سرویس 90*728 3.000.000 تومان
D1-D2 بالای اخبار برگزیده صفحه سرویس 60*468 1.700.000 تومان
D3-D4 پایین اخبار برگزیده صفحه سرویس 60*468 900.000 تومان
D5-D6 بالای آخرین اخبار صفحه سرویس 100*300 1.700.000 تومان
D7-D8 پایین آخرین اخبار صفحه سرویس 100*300 1.100.000 تومان
D9-E0 پایین پربخث ترین صفحه سرویس 100*300 1.000.000 تومان
E1 سایدبار 120*240 1.400.000 تومان
E2 سایدبار 120*240 1.400.000 تومان
E3 سایدبار 120*240 1.300.000 تومان
E4 سایدبار 120*240 1.300.000 تومان
E5 سایدبار 700.000 تومان
E6 سایدبار 700.000 تومان
L1 هدر صفحه خبر 90*728 3.000.000 تومان
G0-G1 بالای عنوان خبر 60*468 2.000.000 تومان
G2 پایین متن خبر 60*468 1.500.000 تومان
G3 پایین متن خبر 60*468 1.500.000 تومان
G4 پایین متن خبر 60*468 1.500.000 تومان
G5-G6 پایین اخبار مرتبط 60*468 1.300.000 تومان
G7-G8 بالای آخرین اخبار صفحه خبر 100*300 1.700.000 تومان
G9-H0 پایین آخرین اخبار صفحه خبر 100*300 1.100.000 تومان
H1-H2 پایین پربحث قرین 100*300 1.000.000 تومان
H3 سایدبار 120*240 1.400.000 تومان
H4 سایدبار 120*240 1.400.000 تومان
H5 سایدبار 120*240 1.300.000 تومان
H6 سایدبار 120*240 1.300.000 تومان
H7 سایدبار 700.000 تومان
H8 سایدبار 700.000 تومان
H9 سایدبار 120*240 1.200.000 تومان
L0 سایدبار 120*240 1.200.000 تومان

تعرفه تبلیغات در سایت پارس نیوز